home | English | www.zelenykruh.cz | www.hraozemi.cz
Přeskočit navigaci
Oficiální stránka Aarhuské úmluvy v České republice

Odkazy

Nestátní neziskové organizace české

Nestátní neziskové organizace zahraniční

 • The Access Iniciative - mezinárodní iniciativa na podporu práva na informace, účasti veřejnosti a přístupu k právní ochraně v otázkách životního prostředí zaštítěná Ústavem pro světové zdroje

Státní správa

 • Stránka Ministerstva životního prostředí k Aarhuské úmluvě - stránka o Aarhuské úmluvě s mnoha souvisejícími odkazy
 • Informační systém EIA - informace o všech probíhajících posuzováních záměrů z hlediska dopadů na životní prostředí
 • Informační systém SEA - informace o všech probíhajících posuzováních strategií z hlediska dopadů na životní prostředí
 • Integrovaný registr znečišťování - databáze údajů o emisích a přenosech vybraných znečišťujících látek, které jsou ohlašovány za jednotlivé provozovny na základě splnění stanovených kritérií
 • IPPC - informační web státní správy se souhrnnými informacemi z oblasti integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)
 • CENIA - Česká informační agentura životního prostředí
 • RIS - Informační služba MŽP
 • Ministerstvo vnitra - stránky o zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumnetů. Na těchto webových stránkách je zveřejněna "Metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů".
 • Vláda ČR - přehled činnosti, včetně všech dokumentů
 • Připravovaná legislativa v oblasti ochrany ŽP - kompletní přehled legislativy připravované v gesci MŽP

Oficiální stránky

Oficiální stránky pracovních orgánů