home | English | www.zelenykruh.cz | www.hraozemi.cz
Přeskočit navigaci
Oficiální stránka Aarhuské úmluvy v České republice

Připravovaná novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

15.03.2011

Přes veškeré sliby se Poslanecká sněmovna na dnes zahajované schůzy bude zabývat i návrhem na novelizaci zákona o výstavbě dopravní infrastruktury. Tento návrh bohužel vůbec neřeší příčiny protahování povolování staveb,které spočívají především ve fragmentaci jednotlivých řízení. Právě naopak vytváří privilegovanou kategorii záměrů, které přes svoji komplikovanost budou povolovány ve zjednodušených režimech. Vymezením této kategorie dojde k dalšímu roztříštění řízení. Ekologické nevládní organizace proto oslovili poslance s dopisem, kterým žádají o zamítnutí tohoto návrhu a přijetí kvalitních změn.