home | English | www.zelenykruh.cz | www.hraozemi.cz
Přeskočit navigaci
Oficiální stránka Aarhuské úmluvy v České republice

Prezentace výsledků ekoauditu

11.03.2011

Ministr životního prostředí zveřejnil výsledky tzv. ekoauditu . Ekologické organizace s tímto materiálem nesouhlasí především v oblasti připravované novelizace zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Celou argumentaci si můžete přečíst v zaslaném dopisu.