home | English | www.zelenykruh.cz | www.hraozemi.cz
Přeskočit navigaci
Oficiální stránka Aarhuské úmluvy v České republice

Aktuality - Archiv

2011/01|2010/12|2010/11|2010/09|2010/08|2010/06|2010/05|2010/04|2010/03|2010/02|2010/01|2009/12|2009/11|2009/10|2009/09|2009/08|2009/07|2009/06|2009/05|2009/04|2009/03|2009/02|2009/01|2008/11|2008/10|2008/09|2008/08|2008/07|2008/06|2008/05|2008/04|2008/03|2008/02|2008/01|2007/11|2007/10|2007/09|2007/08|2007/07|2007/04|2007/03|2007/01|2006/12|2006/11|2006/10|2006/09|2006/08|2006/07|2006/06|2006/05|2005/11|2005/09|2005/05|2005/04|2005/03|2005/02|2005/01|2004/12|2004/09|2004/08|2004/06|2004/03|2004/01|2003/01|2002/01|2001/01|2000/01|1999/01|1998/01|1995/01|1993/01|1992/01|1989/01|1988/01|1987/01|1972/01


2011/01

17.01.2011 - Nechcete být obtěžováni hlukem? Napište svému poslanci
14.01.2011 - Územní plán Brna - besedy s odborným výkladem
10.01.2011 - Seminář pro zástupce veřejnosti - Brno
05.01.2011 - Zašlete svoje připomínky k novému Občanskému zákoníku

2010/12

23.12.2010 - Zkrácená stavební řízení - seminář, 13. 1. Praha
03.12.2010 - Pozvánka na seminář Elektronické publikování zpráv o životním prostředí - Zelená informacím

2010/11

22.11.2010 - Výukový seminář k poskytování informací - Brno
22.11.2010 - Výukový seminář k účasti veřejnosti - Praha
10.11.2010 - Výbor pro dodržování Aarhuské úmluvy se zabývá nedostatky přístupu k soudům v ČR
05.11.2010 - Konference o účasti veřejnosti

2010/09

22.09.2010 - Praguewatch-mapa pražských kauz
22.09.2010 - Připomínkujte fungování procesu posuzování vlivů na životní prostředí
20.09.2010 - Týden zapojení veřejnosti
17.09.2010 - Hlasujte v soutěži - Otevřeno x zavřeno

2010/08

27.08.2010 - Nová publikace o územním plánování
10.08.2010 - Přihlašte svůj úřad do soutěže O lidech s lidmi
09.08.2010 - Materiál k místnímu referendu
09.08.2010 - Informace o řízeních zahájených podle vodního zákona - nyní pouze s roční platností

2010/06

25.06.2010 - Další tradiční zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy!
22.06.2010 - Rozsudek ESD k účasti veřejnosti
18.06.2010 - Zúčastněte se OTEVŘENO x ZAVŘENO
03.06.2010 - Nová studie o možnostech soudní ochrany

2010/05

13.05.2010 - Připomínkujte národní zprávu o implementaci Aarhuské úmluvy

2010/04

15.04.2010 - Konzultace k jaderné bezpečnosti

2010/03

22.03.2010 - Změny územního plánu Prahy - čtvrtek 25.3.2010
22.03.2010 - Vzory pro účast veřejnosti v řízení

2010/02

04.02.2010 - Přípravu dopravní legislativy bude možné sledovat na internetu
02.02.2010 - Veřejná konzultace k budoucnosti českého zemědělství

2010/01

04.01.2010 - Jaké jsou hlavní problémy implementace Aarhuské úmluvy v České republice

2009/12

23.12.2009 - Nová webová stránka o shromažďovacím právu
15.12.2009 - Nový materiál ZK: Aarhuská úmluva implementace v ČR
02.12.2009 - Tržiště připomínek k územnímu plánu - 3. 12.

2009/11

30.11.2009 - Připomínky ke konceptu pražského územního plánu do 7. 12.
04.11.2009 - Připomínkujte koncept pražského územního plánu !

2009/10

26.10.2009 - Výzva k zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje
20.10.2009 - Konference o komunitním plánování
08.10.2009 - Proces posuzování vlivů za životní prostředí je stále nedostatečný
06.10.2009 - (Ne)účast veřejnosti v řízeních podle atomového zákona

2009/09

29.09.2009 - Výsledky Otevřeno x zavřeno
22.09.2009 - Hlasujte v otevřeno x zavřeno
15.09.2009 - ZAPOJOVÁNÍ VEŘEJNOSTI DO ROZHODOVACÍCH PROCESŮ STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
04.09.2009 - Nová metodika pro zapojování veřejnosti do přípravy předpisů

2009/08

25.08.2009 - Vypořádání připomínek NNO k věcnému záměru zákona o statusu veřejné prospěšnosti
05.08.2009 - Soutěž OTEVŘENO x ZAVŘENO

2009/07

15.07.2009 - Předběžná otázka na přímou aplikovatelnost Aarhuské úmluvy

2009/06

15.06.2009 - Setkání k Aarhuské úmluvě
01.06.2009 - Nová publikace k účasti veřejnosti

2009/05

29.05.2009 - Workshop k problematice shromažďovacího práva
11.05.2009 - Velká novelizace stavebního zákona

2009/04

24.04.2009 - Obnovte si Vaše žádosti o informace
21.04.2009 - V Brně proběhla mezinárodní konference o přístupu k soudní ochraně ve věcech životního prostředí
02.04.2009 - Připomínkujte zákon o veřejné prospěšnosti

2009/03

18.03.2009 - Elektrárny ve veřejném zájmu?
17.03.2009 - Novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím neproběhne
11.03.2009 - TZ: Říman k úložišti jaderných odpadů: sliby neplním

2009/02

26.02.2009 - Centrální elektronická deska soudů v ČR
25.02.2009 - Konference o praktických aspektech Aarhuské úmluvy
18.02.2009 - Jak na nákupní centra - manuál
09.02.2009 - Alternativní rejstřík lobbyistů při EU
06.02.2009 - Právní úprava spolků v novém občanském zákoníku omezí svobodu sdružování a zabrzdí rozvoj občanské společnosti
04.02.2009 - Nový občanský zákoník – občanská sdružení budou opět vznikat až registrací

2009/01

28.01.2009 - Paktuji se radni ve vasem meste s mafii? Napiste o tom
21.01.2009 - TZ DZ: Činnost čtyř externích advokátních kanceláří je stále tajuplná
21.01.2009 - Transparentnost: Evropský parlament chce jít příkladem

2008/11

06.11.2008 - Omezili Vaši svodobu shromažďování? Ozvěte se!

2008/10

31.10.2008 - Kulatý stůl k zákonu o veřejně prospěšných organizacích
26.10.2008 - Neomezujte účast ve stavebním řízení, vyzývají poslance starostové, zastupitelé i občanská sdružení
06.10.2008 - Podejte svoje připomínky k tezím zákona o veřejně prospěšných společnostech

2008/09

29.09.2008 - Přes osm tisíc občanů protestuje proti návrhu republikového územního plánu
22.09.2008 - Otevřeno x zavřeno - hlasujte!
22.09.2008 - Vláda dnes rozhoduje o škrtu občanských práv lidí v sousedství velkých staveb
03.09.2008 - Pár poslanců chce škrtnout občanská práva lidí v sousedství velkých staveb

2008/08

12.08.2008 - Možnost připomínkovat zákon o svobodném přístupu k informacím
11.08.2008 - Veřejné projednání Politiky územního rozvoje v Brně se bude konat dne 17. 9.

2008/07

22.07.2008 - Plán pro Českou republiku - Politika územního rozvoje
14.07.2008 - Veřejné projednání Politiky územního rozvoje v Praze se bude konat dne 22.7.
02.07.2008 - Vyhodnocení veřejné debaty o návrhu zákona o sčítání lidu, domů a bytů

2008/06

27.06.2008 - MV se ptá: Jaký právní předpis se Vám nelíbí?
18.06.2008 - Aarhuská úmluva 10 let na dosažení environmentální demokracie zdaleka nestačilo
18.06.2008 - Jak se zapojit do územního plánování?
09.06.2008 - Limity soudní ochrany v Čechách
06.06.2008 - Jaký byl rok 2007 pro Aarhuskou úmluvu?

2008/05

20.05.2008 - Hledáme dobré příklady elektronického poskytování informací, účasti veřejnosti nebo přístupu ke spravedlnosti
07.05.2008 - Další z příkladů správného zapojení veřejnosti do přípravy předpisů - MF

2008/04

18.04.2008 - Zelený kruh: Mezinárodní konference o možnostech soudní ochrany při ochraně životního prostředí
10.04.2008 - Pozvánka na konferenci „Caravan of Europe - Karavana Evropy”
04.04.2008 - SWOT analýza přístupu ke spravedlnosti
01.04.2008 - Pozvánka na konferenci - O lidech s lidmi

2008/03

31.03.2008 - Jak se zapojujete do přípravy vládních dokumentů?
28.03.2008 - Analýza dopadů nového občanského zákoníku na občanský sektor
10.03.2008 - Konference o možnostech soudních ochrany při ochraně životního prostředí
10.03.2008 - Zveřejněn návrh Politiky územního rozvoje

2008/02

26.02.2008 - Analýza postoje veřejnosti k právním předpisům
11.02.2008 - Zpráva o implementaci AC v ČR
11.02.2008 - Zveřejněno rozhodnutí Komise k nařízení AC-žádosti o vnitřní přezkum správních aktů

2008/01

31.01.2008 - Možnost aktivně se účastnit přípravy vládních dokumentů
31.01.2008 - Nový odkaz na webové stránky o účasti veřejnosti
28.01.2008 - Monitoring orgánů ochrany přírody a stavebních úřadů v Brně
28.01.2008 - Analýza přístupu k informacím v ES a jednotlivých členských státech
22.01.2008 - Vídeňská deklarace k Aarhuské úmluvě - prodloužení termínu!!!
08.01.2008 - Legislativa týkající se neziskových organizací
02.01.2008 - Workshop o účasti veřejnosti a vyhlášení cen o Lidech s lidmi
02.01.2008 - Studie o aplikaci Aarhuské úmluvy od EEB
02.01.2008 - Vídeňská deklarace k Aarhuské úmluvě
02.01.2008 - Analýza účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím

2007/11

15.11.2007 - Jak se zapojit do přípravy (nejen) zákonů
05.11.2007 - Komise zveřejnila zprávu o naplňování článku 9(3) Aarhuské úmluvy
05.11.2007 - Pravidelná besídka STUŽ - tentokrát o Aarhuské úmluvě

2007/10

14.10.2007 - EEB vyzývá ministri ŽP ke změně pozice k procesním pravidlům PRTR Protokolu
13.10.2007 - Nová zpráva o implementaci Aarhuské úmluvy

2007/09

06.09.2007 - Účast veřejnosti a nový stavební zákon - sborník ze semináře

2007/08

14.08.2007 - Metodické doporučení MMR, MV, MŽP a MZe říká úřadům, aby informovaly NNO o koordinovaných závazných stanoviscích

2007/07

31.07.2007 - Od územního plánování po stavební povolení - kdy a jak se účastnit
30.07.2007 - EEB zaslala své připomínky k revizi nařízení o přístupu k dokumentům Komise, Rady a Parlamentu
13.07.2007 - Nařízení o aplikaci Aarhuské úmluvy na orgány ES vstoupilo v platnost
12.07.2007 - Nová webová stránka www.participate.org

2007/04

18.04.2007 - Dopravní stavby a posuzování vlivů na životní prostředí
03.04.2007 - Diskusní seminář na téma: Účast veřejnosti a nový stavební zákon

2007/03

29.03.2007 - Veřejné konzultace dlouhodobé strategie pro naplňování Aarhuské úmluvy
06.03.2007 - Právě se projednává návrh zákona o IRZ, který významným způsobem snižuje dostupnost informací pro veřejnost

2007/01

17.01.2007 - Zelený kruh vydal Zprávu o implementaci Aarhuské úmluvy za rok 2006
15.01.2007 - Školení o novém stavebním zákoně

2006/12

04.12.2006 - Aktualizace úspěšné brožury o implementaci Aarhuské úmluvy

2006/11

20.11.2006 - Ombudsman nesouhlasí s postupem úřadů ve věci záměru výstavby rychlostní komunikace R52

2006/10

27.10.2006 - Prezentace ze seminářů v Praze a v Olomouci
11.10.2006 - Internetová diskuse o účasti veřejnosti
11.10.2006 - Ministr spravedlnosti chce, aby lidé mohli zasahovat do tvorby zákonů
06.10.2006 - Schváleno nařízení o aplikaci Aarhuské úmluvy na orgány Společenství
04.10.2006 - Co vypouští továrna za domem? (novinky v Integrovaném registru znečištění)

2006/09

04.09.2006 - Semináře pro úředníky v říjnu 2006 v Praze a v Olomouci
01.09.2006 - Ústavní soud: obce mohou zakázat stavby, které se jim nelíbí

2006/08

31.08.2006 - Pracovní setkání Karpatské skupiny se zástupci krajů v Brně v pondělí 25. září 2006
16.08.2006 - EEB: Vláda Spojených států vyvíjí tlak na oslabení Aarhuské úmluvy na mezinárodním poli

2006/07

31.07.2006 - Nové aktuální příklady dobré a špatné praxe imlementace AÚ v ČR
25.07.2006 - EEB: nařízení o aplikaci Aarhuské úmluvy v EU je nedostatečné ve třetím pilíři
24.07.2006 - Podle tiskové zprávy sdružení Arnika Úvaly a Středočeský kraj tají protiprávně informace, ignorují i verdikt soudu

2006/06

29.06.2006 - Tisková zpráva sdružení Arnika: Ministerstvo životního prostředí navrhuje zrušit informování veřejnosti o toxických látkách v odpadech
26.06.2006 - Aarhuská úmluva bude platná také pro orgány a instituce ES
08.06.2006 - Glosa Miroslava Patrika z Dětí země o novele zákona o právu na informace
07.06.2006 - Vláda schválila Východiska pro zapojování veřejnosti do přípravy strategických dokumentů

2006/05

26.05.2006 - Připojujte se k Evropské občanské iniciativě
02.05.2006 - MŽP vydalo první souhrnnou zprávu o Integrovaném registru znečištění

2005/11

23.11.2005 - Výbor Evropského parlamentu pro ŽP hlasoval ve prospěch demokracie

2005/09

30.09.2005 - Dnes byl zveřejněn Integrovaný registr znečišťování (IRZ)
29.09.2005 - Pořizování kopií dokumentů a listin na úřadech
09.09.2005 - Vykácení 150 ha lesa v Klánovickém lese zastaveno

2005/05

26.05.2005 - Úřady ani soudy se ještě nenaučily pracovat s veřejností

2005/04

25.04.2005 - Zpráva o implemenatci Aarhuské úmluvy v ČR

2005/03

03.03.2005 - Další ratifikace Aarhuské úmluvy

2005/02

15.02.2005 - EEB usiluje o odklad ratifikace Aarhuské úmluvy
10.02.2005 - Zákon o GMO a účast veřejnosti

2005/01

12.01.2005 - Novela zákona o právu na informace o ŽP
12.01.2005 - Připravujeme Zprávu o naplňování Aarhuské úmluvy

2004/12

03.12.2004 - Metodika na zapojování veřejnosti

2004/09

06.09.2004 - Sdružení obcí proti omezování samosprávy
06.09.2004 - Koalice za utajování informací v demokratických mezích

2004/08

25.08.2004 - Vláda schválila novelu zákona o GMO

2004/06

25.06.2004 - Diskusní seminář
24.06.2004 - Informační list Aarhuská úmluva a jak ji naplňovat

2004/03

29.03.2004 - Informační list pro poslance
25.03.2004 - Parlamentní zpravodaj na téma Účast veřejnosti

2004/01

01.01.2004 - Sněmovna bude schvalovat Aarhuskou úmluvu

2003/01

05.01.2003 - Senát schválil ratifikaci Aarhuské úmluvy
04.01.2003 - Počet signatářských zemí se k 30. září zvýšil na 45, úmluvu ratifikovalo celkem 25 zemí.
03.01.2003 - Kyjev, 5. ministerská konference EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu”.
02.01.2003 - Nová směrnice k účasti veřejnosti
01.01.2003 - Na přípravě ratifikace Aarhuské úmluvy pracuje také Evropská komise

2002/01

01.01.2002 - Lucca, první setkání stran Úmluvy

2001/01

01.01.2001 - Ratifikací úmluvy 16. signatářskou zemí vstoupila úmluva 30. října 2001 v platnost.

2000/01

01.01.2000 - Dubrovník, druhé setkání signatářů Aarhuské úmluvy

1999/01

01.01.1999 - Kišiněv, první setkání signatářů Aarhuské úmluvy

1998/01

01.01.1998 - Aarhus, 4. ministerská konference EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu”

1995/01

01.01.1995 - Sofijská směrnice o přístupu k informacím a účasti veřejnosti na rozhodování v otázkách životního prostředí

1993/01

01.01.1993 - Deklarace z 2. ministerské konference EHK OSN „Životní prostředí pro Evropu”

1992/01

01.01.1992 - Deklarace ze Světového summitu o životním prostředí a rozvoji

1989/01

01.01.1989 - Evropská charta o životním prostředí a zdraví.

1988/01

01.01.1988 - Dodatečný protokol k Americké konvenci o lidských právech

1987/01

01.01.1987 - Naše společná budoucnost

1972/01

01.01.1972 - Stockholmská deklarace o životním prostředí